Objavljeno Komentiraj

Posebna ponuda povodom Dana hrvatske knjige

Povodom Dana hrvatske knjige, 22. travnja, nudimo Vam akciju na dvije izvrsne knjige s područja fonetike i lingvistike: Suvremene fonološke teorije, autorice Višnje Josipović Smojver i Artikulacijska fonetika: anatomija i fiziologija izgovora, autora Damir Horga i Marko Liker.

Uz kupnju kompleta čije cijena je 160 kn, gratis dobivate knjigu Mentalni leksikon autorice Vlaste Erdeljac.

Akcija traje od 23. do 27. travnja i vrijedi isključivo za pojedinačnu kupnju direktno od izdavača Ibis grafika. Komplet knjiga možete naručiti mailom na narudzbe@ibis-grafika.hr.

Više informacija o naslovima potražite na našim stranicama  https://www.ibis-grafika.hr/shop/.

Objavljeno Komentiraj

PRIKAZ KNJIGE – Suvremene fonološke teorije (Višnja Josipović Smojver)

Piše: MORENA TOMIĆ

 

Suvremene fonološke teorije, Višnja Josipović Smojver

Priručnik Suvremene fonološke teorije, autorice Višnje Josipović Smojver započinje pojavom strukturalizma u fonologiji. Strukturalizam u lingvistici zasniva se ponajprije na idejama švicarskoga lingvista Ferdinanda de Saussurea.

Utemeljitelj suvremene (strukturalističke) lingvistike i jedan od najvećih učenjaka u povijesti jezikoslovlja Ferdinand de Saussure (1857.–1913.) rođen je u Ženevi u obitelji uglednih prirodoslovaca. U znanstveni svijet ulazi znamenitom raspravom, napisanom u 21. godini života, pod naslovom Mémoire sur le systeme primitif des voyelles dans les langues indo-européennes (Rasprava o prvobitnome samoglasničkom sustavu u indoeuropskim jezicima), u kojoj je pretkazao opstojnost laringala u indoeuropskom prajeziku, što je nekoliko desetljeća poslije, nakon otkrića hetitskoga, i dokazano.

Obranivški doktorsku disertaciju o sintaksi genitiva u sanskrtu, godine 1881. postaje profesorom na “École pratique des hautes études” u Parizu, a 1891. prihvaća ponuđenu katedru na Ženevskome sveučilištu. Predavao je sanskrt, gotski, starovisokonjemački, grčki, latinski i litavski te općenito indoeuropsku filologiju. Devedesetih godina 19. stoljeća počinje se – čak i protiv svoje volje, tj. natjeran samom naravi jezičnoga fenomena – sve više baviti općejezikoslovnim pitanjima. Godine 1916. dva su Saussureova učenika, Charles Bally i Albert Sechehaye, na temelju studentskih bilježaka, objavila Cours de linguistique générale – jednu od najslavnijih knjiga u povijesti lingvistike.

Autorica obrađuje škole: praška, danska i američki strukturalizam. Praška se zasnivala na de Saussureu, danska na Hjelmslevljevoj glosematici, a američka na Leonardu Bloomfieldu. Temeljito je obrađena linearna SPE fonologija, koja je dio derivacijske odnosno generativne fonologije. Autorica zakonitosti ilustrira brojnim primjerima.

Posebno poglavlje posvećeno je Optimalnosnoj teoriji; fonologiji harmoničnosti, terminološkoj i notacijskoj specifičnosti , hrvatskoj segmentnoj fonologiji, načelima optimalnosne prozodije, analizi hrvatske prozodije.

Autorica pokušava rasvijetliti još nerazjašnjena pitanja glede geometrije razlikovnih obilježja. Postavlja slog kao nezaobilaznu fonološku jedinicu.

Prilikom obrađivanja metrike i prozodije, doznajemo da se prozodijska tipologija dijeli na ritmičku i tonsku, a istaknute su i ritmičke i tonske posebnosti u fonološkoj tipologiji.

Autorica se nada kako je priručnikom uspjela čitateljima olakšati pristup i bavljenje fonologijom, no svjesna je kako bavljenje njome ostaje zahtjevno i dalje. Razlog tomu je složenost te discipline u kojoj univerzalnost postaje imperativ, povezivanje s drugim disciplinama nužnost, a metaforički modeli u okviru kojih se analiziraju fonološke pojave, apstraktni su.

Priručnik sadrži i sljedeće:

  • Pregled literature
  • Popis kratica
  • Indeks primjera i ilustracija
  • Glosar fonoloških pojmova
  • Manje poznate jezike iz fonološke literature
  • Kratice izvora koji se u punom obliku mogu naći u popisu literature
  • Kontrastivni indeks optimalnosnih ograničenja
  • Predmetni, te indeks autora
Predstavljanje knjige Višnje Josipović Smojver, Suvremene fonološke teorije u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, 22. veljače 2018. godine

Višnja Josipović Smojver radi kao redovita profesorica na Odsjeku za anglistiku, a trenutno je i predstojnica Katedre za engleski jezik. Predaje Fonetiku i fonologiju studentima dodiplomskog studija anglistike, Engleski širom svijeta na diplomskome lingvističkom studiju anglistike te Suvremene fonološke teorije na poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike.

Najuži predmet interesa joj je fenomen stranog akcenta u izgovoru. To je bila i tema njezinog magistarskog rada, u kojem se usredotočuje na segmentnu razinu, kao i doktorske disertacije, koja se bavi prozodijskim aspektom razlika između hrvatskog i engleskog.

Objavila je i niz radova iz područja fonetike i fonologije, od kojih valja istaći sveučilišni udžbenik iz fonetike i fonologije, Phonetics and Phonology for Students of English. Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim skupovima. Nakon jedne faze usredotočenosti na blizanački govor, najnovije predmet njezinog interesa je engleski kao lingua franca.

Objavljeno Komentiraj

Poziv na predstavljanje knjige “Suvremene fonološke teorije”, Višnje Josipović Smojver

Pozivnica – Predstavljanje knjige Suvremene fonološke teorije

Pozivamo vas na predstavljanje knjige

Višnja Josipović Smojver

SUVREMENE FONOLOŠKE TEORIJE

Predstavljanje će se održati u četvrtak, 22. veljače 2018. u 19:30 sati u Knjižnici Bogdan Ogrizović (Preradovićeva 5, Zagreb).

Knjigu će predstaviti:

prof. dr. Vesna Mildner
prof. dr. Milan Mihaljević
prof. dr. Višnja Josipović Smojver, autorica
mr. sc. Krešimir Krnic, u ime nakladnika Ibis grafika

Knjiga Suvremene fonološke teorije relevantno je djelo koje ima i znanstvenu i stručnu važnost. Teme obrađene u knjizi (strukturalizam u fonologiji, generativna fonologija, segmentna fonologija, suprasegmentna fonologija i optimalnosna teorija) pokrivaju mnogo više od samog povijesnog prikaza razvoja fonološke misli. Sustavno su i temeljito objašnjeni ključni pojmovi te promjene u fonološkom pristupu, opisu i analizi jezika tijekom vremena. Posebna je pažnja posvećena optimalnosnoj teoriji, kao trenutno najutjecajnijoj, a u tom kontekstu dana je i optimalnosna analiza hrvatske prozodije.

Ova knjiga izvrsno je djelo koje će obogatiti lingvističku literaturu na hrvatskom jeziku.

Iz recenzije Prof. dr. sc. Vesne Mildner

Objavljeno Komentiraj

NOVO U PONUDI: Suvremene fonološke teorije

Višnja Josipović Smojver, redovita profesorica na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, autorica je knjige Suvremene fonološke teorije, namijenjene fonetičarima i lingvistima, te jezikoslovcima širokog spektra – od onih koji se bave teorijskim izučavanjem jezika do onih kojima je podučavanje jezika struka.

Knjiga nudi pregled suvremenih fonoloških teorija. Kroz prizmu različitih fonoloških teorija i s izvrsnim uvidom u njihov povijesni razvoj, autorica tumači temeljne fonološke pojmove i promišlja o jeziku kao govornom fenomenu koji u svojoj zvukovnoj i artikulacijskoj komponenti pokazuje nevjerojatnu raznolikost u različitim svojim ostvarajima.

Dodatnu vrijednost knjizi svakako daje i znanstvena aparatura – opsežan popis relevantne literature, brojni primjeri, glosar fonoloških pojmova, anotirani popis manje poznatih jezika, kontastivni indeks optimalnosnih ograničenja te predmetno kazalo i kazalo imena.

Više pojedinosti o knjizi pogledajte ovdje. Knjigu možete naručiti putem web shopa ili slanjem narudžbe na e-mail: narudzbe@ibis-grafika.hr.