Objavljeno Komentiraj

NOVO U PONUDI – “Daina – svijet latvijskog usmenog pjesništva” Pavla Krmpotića

Daine. Svijet latvijskog usmenog pjesništva“, autora Pavla Krmpotića, najnovija je knjiga s područja filologije u izdanju Ibis grafike. Knjiga je nastala kao rezultat autorovih interesa za latvijski jezik, baltijsku filologiju i iznimno bogatu tradicijsku kulturu baltijskih naroda.

Tema i sadržaj djela posve su novi i višestruko relevantni za hrvatsku filologiju, a i međunarodne odnose i kulturne veze Hrvatske i Latvije. Knjiga je izašla nedugo nakon stote obljetnice uspostave latvijske nacionalne države te je prva knjiga iz područja latvistike i baltijske filologije na hrvatskom jeziku.

Daine su tipološki zanimljiv, neobičan pjesnički oblik te su važan izvor za rekonstrukciju indoeuropske religije i mitologije. U središtu djela su nacija i nacionalna kultura o kojoj se u našoj zemlji vrlo malo zna. Tematski daine opjevavaju cjelokupan svijet predmodernog čovjeka: svakodnevne poslove, društvene odnose i brojna tradicijska vjerovanja duboko uronjena u pretkršćansku mitologiju.

Više pojedinosti o knjizi pročitajte ovdje.