María Amor Martín Estebanez, Patrick Thornberry

Prava manjina u Europi

39,82 (300,02 kn)

SKU: 000161 Kategorije: , , , Oznaka:

Opis

Rad posebice ispituje neke od glavnih pravnih instrumenata Vijeća Europe: Europsku konvenciju o ljudskim pravima, Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina i Europsku povelju o regionalnim i manjinskim jezicima.

U radu se revidiraju aktivnosti nadzora u različitim državama članicama i nečlanicama, prije i nakon njihovog stupanja u članstvo Vijeća Europe. Detaljno je obrađen poseban slučaj Roma/Cigana, manjine bez matične države.

Sadržaj

Popis odabranih skraćenica
Uvod
Perspektive manjina i manjinskih prava
Poglavlje 1: Europska konvencija o ljudskim pravima (ECHR) i “etnička” pitanja
Poglavlje 2: Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina
Poglavlje 3: Europska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima (European Charter for Regional or Minority Languages)
Poglavlje 4: Zaštita specifične manjine: slučaj Roma/Cigana
Poglavlje 5: Sastanci na vrhu Vijeća Europe i odluke Odbora ministara (Committee of Ministers – CoM)
Poglavlje 6: Mehanizam nadzora Odbora ministara
Poglavlje 7: Ostali oblici međuvladine suradnje i aktivnosti Tajništva
Poglavlje 8: Razvoj rada Parlamentarne skupštine na zaštiti manjina
Poglavlje 9: Postupci nadzora proširenja Vijeća Europe od strane Parlamentarne skupštine
Poglavlje 10: Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Europe (CLRAE) i njegov postupak nadzora
Poglavlje 11: Europska komisija za borbu protiv rasizma i netolerancije (ECRI) 539
Poglavlje 12: Povjerenik za ljudska prava
Zaključne misli
Manjine i njihova prava u radu Vijeća Europe: zaključna ocjena
Odabrana bibliografija

Dodatne informacije

Težina 1,3 kg
Autor

María Amor Martín Estebanez, Patrick Thornberry

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “Prava manjina u Europi”